ISU BUZAU Vizitatori:5570
The content of the page cannot be displayed

  Home Galerie Foto Arhiva video Noutati Contact

 

Avertizări/Atenţionări

  Vizualizare avertizări
  Codificare meteorologică
  Codificare hidrologică
  Prezentare Generala
 

Scurt istoric

 

   - Pompieri

 

   - Protectie civila

 

Judetul BUZAU

 

Plan de analiza si acoperire a risc 2019

  Legislatie/Biblioteca virtuala

Echipa manageriala
  Conducere
  Galeria comandantilor

Structura ISU
  Sediu/Harta cu subunitati
  Atributii
  Organizare
  Compartimente functionale

Inspectia de prevenire
  Compartiment avizare-autorizare
  Compartiment control si activitati preventive
  Informare preventiva

Serviciul pregatire pentru interventie si rezilienta comunitatilor
  Pregatire pentru interventie
  Rezilienta comunitatilor

Resurse umane
  Recrutari
  Cariera
  Declaratii avere/interese

Financiar
  Plati salarii
  Plati fonduri publice

Protectia datelor cu caracter personal
  Informare si relatii publice
  Purtator de cuvant
  Responsabil L 544/2001
  Buletin informativ L 544
  Relatii cu presa
  Comunicate si buletine de presa
 


PROGRAM AUDIEN
ŢE:

 

 

(Î) INSPECTOR ȘEF

Col. CIMPOEȘU Stelian

MIERCURI   12.00-15.00

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

Lt. col. PASCU Mihail-Loren

MARȚI 12.00-15.00

(Î) ADJUNCT

AL INSPECTORULUI ŞEF

Lt. col. MITREA Bogdan

  JOI 12.00-15.00

 

Pentru audiență, dupa completare, trimiteți formularul prin:

  • mail - petitii@isubuzau.ro
  • fax - 0238 713973
  • depunere directa la sediul nostru, conform programului de lucru

RELAŢII PUBLICE - RESPONSABIL LEGEA 544

RELAŢII PUBLICE - RESPONSABIL LEGEA 544

 

   Responsabil cu ndeplinirea sarciniilor prevăzute de legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este purtătorul de cuvnt al inspectoratului,

       Buzău str. Bistriţei nr. 51, tel: 0238/724092
       Mobil:
0751147809

       E-mail: isubuzau@yahoo.com

 

        Modele de solicitari ale informatiilor de interes public prevazute de Legea 544/2001:

       
formular tip cerere informatii de interes public(format .doc)

        
formular tip reclamatie administrativa 1(format .doc)

        
formular tip reclamatie administrativa 2(format .doc)

        
Lista documente de interes public ISU BUZAU(format .doc)

        
Lista documente gestionate si emise de ISU BUZAU(format .doc)

        
raport periodic de activitate 2020(format .pdf)

 

 

LEGEA NR. 544 DIN 12 OCTOMBRIE 2001

PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

 

Art. 1. - Accesul liber si nengradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, n conformitate cu Constitutia Romniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romniei.

Art. 2. - n sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau institutie publica se ntelege orice autoritate sau institutie publica, precum si orice regie autonoma care utilizeaza resurse financiare publice si care si desfasoara activitatea pe teritoriul Romniei, potrivit Constitutiei;
b) prin informatie de interes public se ntelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;
c) prin informatie cu privire la datele personale se ntelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.

Art. 3. - Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate n acest scop.

Art. 4. - (1) Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii n acest domeniu.

Art. 5. - (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinznd documentele de interes public;
h) lista cuprinznd categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice n situatia n care persoana se considera vatamata n privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:
a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare n Monitorul Oficial al Romniei sau n mijloacele de informare n masa, n publicatii proprii, precum si n pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, n spatii special destinate acestui scop.

Art. 6. - (1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, n conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate n scris sau verbal.
(3) Solicitarea n scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel nct sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

Art. 7. - (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda n scris la solicitarea informatiilor de interes public n termen de 10 zile sau, dupa caz, n cel mult 30 de zile de la nregistrarea solicitarii, n functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. n cazul n care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului n maximum 30 de zile, cu conditia nstiintarii acestuia n scris despre acest fapt n termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica n termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt ntrunite conditiile tehnice necesare, si n format electronic.

Art. 8. - (1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice au obligatia sa precizeze conditiile si formele n care are loc accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe loc informatiile solicitate.
2) n cazul n care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este ndrumata sa solicite n scris informatia de interes public, urmnd ca cererea sa i fie rezolvata n termenele prevazute la art. 7.
(3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica n cadrul unui program minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura n mod obligatoriu n timpul functionarii institutiei, incluznd si o zi pe saptamna, dupa programul de functionare.
(5) Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare n masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau n cel mult 24 de ore.
Art. 9. - (1) n cazul n care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, n conditiile legii.
Art. 12. - (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura n timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun n pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane n urma anchetei efectuate sau n curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate n proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
(2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinnd categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor

Art. 21. - (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) mpotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective n termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste ntemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate n termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine att informatiile de interes public solicitate initial, ct si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate mpotriva celui vinovat.
Art. 22. - (1) n cazul n care o persoana se considera vatamata n drepturile sale, prevazute n prezenta lege, aceasta poate face plngere la sectia de contencios administrativ a tribunalului n a carei raza teritoriala domiciliaza sau n a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Plngerea se face n termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotarrea tribunalului este supusa recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
(5) Att plngerea, ct si apelul se judeca n instanta n procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

     
  Linkuri utile:  
 

Tutorial completare Formular digital de intrare in Romania

 
 

Formular digital de intrare in Romania

 
 

Ghid avizare autorizare

 
 

Apel unic de urgenta 112

 
 

Ministerul Afacerilor Interne

 
 

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

 
 

Inspectoratul General al Politiei Romane

 
 

Jandarmeria Romana

 
 

Institutia Prefectului Judetului Buzau

 
 

Nu tremur la cutremur

 
 

Romania Sigura

 
   
   
   
   
   
   
 

Formare perfectionare paramedici

 
   
   

 

Sesizati faptele de coruptie ale personalului M.A.I.

0800.806.806
linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie

Spot video 1 (18.12 mb)
Spot video 2 (20.19 mb)