ISU BUZAU Vizitatori:5570
The content of the page cannot be displayed

  Home Galerie Foto Arhiva video Noutati Contact

 

Avertizări/Atenţionări

  Vizualizare avertizări
  Codificare meteorologică
  Codificare hidrologică
  Prezentare Generala
 

Scurt istoric

 

   - Pompieri

 

   - Protectie civila

 

Judetul BUZAU

 

Plan de analiza si acoperire a risc 2019

  Legislatie/Biblioteca virtuala

Echipa manageriala
  Conducere
  Galeria comandantilor

Structura ISU
  Sediu/Harta cu subunitati
  Atributii
  Organizare
  Compartimente functionale

Inspectia de prevenire
  Compartiment avizare-autorizare
  Compartiment control si activitati preventive
  Informare preventiva

Serviciul pregatire pentru interventie si rezilienta comunitatilor
  Pregatire pentru interventie
  Rezilienta comunitatilor

Resurse umane
  Recrutari
  Cariera
  Declaratii avere/interese

Financiar
  Plati salarii
  Plati fonduri publice

Protectia datelor cu caracter personal
  Informare si relatii publice
  Purtator de cuvant
  Responsabil L 544/2001
  Buletin informativ L 544
  Relatii cu presa
  Comunicate si buletine de presa
 


PROGRAM AUDIEN
ŢE:

 

 

(Î) INSPECTOR ȘEF

Col. CIMPOEȘU Stelian

MIERCURI   12.00-15.00

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

Lt. col. PASCU Mihail-Loren

MARȚI 12.00-15.00

(Î) ADJUNCT

AL INSPECTORULUI ŞEF

Lt. col. MITREA Bogdan

  JOI 12.00-15.00

 

Pentru audiență, dupa completare, trimiteți formularul prin:

  • mail - petitii@isubuzau.ro
  • fax - 0238 713973
  • depunere directa la sediul nostru, conform programului de lucru

Scurt Istoric

SCURT ISTORIC AL PROTECTIEI CIVILE

 

 

 

Prin expresia PROTECȚIA CIVILĂ se înțelege îndeplinirea tuturor sarcinilor umanitare , destinate să protejeze populația civilă împotriva pericolelor, ostilităților sau a catastrofelor și să o ajute să depășească efectele lor imediate, asigurând condițiile necesare supraviețuirii acesteia (art. 61 din cuprinsul Convențiilor de la Geneva din 2 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate).


            14 august 1916... După doi ani de neutralitate, regele Ferdin
and angajează România în război de partea Antantei și împotriva Puterilor Centrale. Prima conflagrație mondială antrenează în vârtejul său și țara care, ruptă în două de Carpați, dar mai cu seamă de istorie, cunoaște ororile bombardamentelor, ale convoaielor de refugiați, ale morții. Două zile mai târziu, Ordonanța prefectului Capitalei prezintă primele norme de conduită pentru populație înainte, pe timpul și după atacurile din aer. Era prima încercare de soluționare a problemei protecției populației civile, principala victimă a războaielor și, prin extensie, a dezastrelor de orice natură.

In Romania, protecția civilă a luat ființă prin Decretul Regal din 28 februarie 1933, sub denumirea de *Apărare pasivă*, având ca scop  * sa limiteze bombardamentele aeriene asupra populației sau resurselor teritoriului, prin protecția directă sau micșorând eficacitatea atacurilor aeriene*.

 

Apărarea pasivă în România realizează un plan superior de activitate în anul 1939 când este promulgată *Legea pentru apărarea antiaeriană activă și pasivă a teritoriului*. In baza acestei legi  și a altor decrete ale  Guvernului, apărarea pasivă și-a făcut prezența în timpul celui de-al doilea război mondial, atât pentru alarmarea populației despre pericolele aeriene cât și pentru intervenția de salvare a oamenilor surprinși sub dărâmături, ca urmare a bombardamentelor aeriene.

 

Apărarea pasivă cunoaște o dezvoltare după anul 1952 când se inființează *Apărarea Locală Antiaeriană* și care in anul 1978, in baza *Legii privind apărarea civilă în România,* devine *Apărarea Civilă*. Sunt emise în această perioadă decrete Guvernamentale privind:

-         protecția și intervenția formațiunilor de apărare civilă în cazul atacurilor aeriene;

-         protecția și intervenția formațiunilor de apărare civilă în caz de dezastre;

-         asigurarea intervenției în caz de accident nuclear;

-         se intocmesc planuri de protecție și intervenție în cazul atacurilor aeriene și dezastrelor.

 

Legea privind apărarea civilă din România din anul 1978, a scos în evidență pentru prima dată rolul și locul apărării civile în cadrul sistemului național de apărare a țării.

Se stabilește astfel că apărarea civilă este parte componentă a sistemului național de apărare și trebuie să asigure pregătirea populației, teritoriului și economiei pentru protecția cetățenilor și bunurilor materiale de orice natură, în timp de război sau în alte situații speciale.

Conform acestei legi se stabilesc măsurile apărării civile, se constituie state majore  și comisii de specialitate, precum și formațiuni de protecție civilă. Sunt stabilite formele și metodele de pregătire a populației și formațiunilor de protecție civilă prin: convocări, antrenamente, ședințe practice și în final, prin exerciții și aplicații cu agenții economici, orașe, județe, grupuri de județe.

Revoluția din Decembrie 1989, a creat condiții noi perfecționării activității de apărare civilă și în 1996, Parlamentul României adoptă *Legea protecției civile*.

Prin această lege se schimbă denumirea de apărare civilă în protecția civilă și se fac precizări  privind atribuțiile protecției civile și ansamblurile măsurilor în caz de război sau dezastre.

 

Schimbările politice, economice și militare din perioada anilor 1996-2004, au dus și la transformari în domeniul protecției civile. La 24.11.2004, Parlamentul României a adoptat o nouă lege denumită *Legea  privind Protecția Civilă*. Conform acestei noi legi , la elaborarea strategiei  naționale a protecției civile, se au în vedere principiile, scopurile și obiectivele prevăzute în Strategia Internațională  pentru Prevenirea catastrofelor , adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, precum și cele stabilite de mecanismele Uniunii Europene n domeniu.

 

Conform legii protecției civile, organizarea și coordonarea unitară a activităților de intensificare a măsurilor de protecție civilă, in situații speciale, se hotărăsc de Consiliul Suprem de Apărare a țării.

Trebuie reținut că protecția civilă, cunoaște permanent o dezvoltare și o adaptare la noile cerințe politice, economice, militare, ceea ce duce și la unele schimbări în structura acesteia. Noile acte normative care apar, legi sau ordonanțe ale Guvernului României, trebuie duse la indeplinire prin aplicarea lor la toate eșaloanele protecției civile. 

 

 

 

 

PROTECTIA CIVILĂ ÎN JUDEȚUL BUZAU

In anul 1968 pe 17 februarie, s-a înfiintat in cadrul Centrul Militar Județean BUZAU,  organul  de Apărare Antiaeriană (A.L.A) , subordonat Direcției Apărării Locale Antiaeriene. Primul șef de stat major a fost mr. CIUPERCA AUREL. Primul sediu  al organului de Apărare Locală Antiaeriană a fost într-o clădire (cu trei încăperi) proprietatea Intreprinderii de Gospodărie Comunală, (I.G.O.) situat  în strada Crizantemelor nr. 2. 

 

 In anul 1970 s-a trecut la    organizarea  subunităților Apărării Locale  
Antiaeriene pentru obiectivele cu peste   100 salariați și pentru comune si s-a   încheiat încadrarea experimentală cu   subunitățile Apărării Locale Antieriene la   întreprinderi și comune în comun cu   Gărzile Patriotice.

 

Conform H.C.M. nr. 41/1973   Statele Majore Apărării Locale Antiaeriene   Județene se subordonau nemijlocit șefilor Apărării Locale Antiaeriene ai județelor. Aceste state majore  ai Apărarii  Locale Antiaeriene se subordonau nemijlocit Comandamentului Apărării Locale Antiaeriene și ies din subordinea Centrelor Militare Județene și se desființează Secțiile Apărării Locale Antiaeriene din Comandamentul Teritorial Bacău.

 

In 1978 s-au aplicat pe teritoriul județului *Dispozitiile privind organizarea subunitatilor de serviciu pentru interventie la calamitati naturale si catastrofe, precum si alarmarea acestora conform Decretului nr. 140/1978 .Comandamentele Apararii Locale Antiaeriene si-au schimbat denumirea in Aparare Civila. A inceput activitatea de intocmire la comune a planurilor de aparare civila conform Legii aparării civile nr. 2 din 1978.

 

In anul 1979 se pun in aplicare Instructiunile de organizare si inzestrare a formatiilor, comisiilor si statelor majore de aparare civila. S-a trecut la intocmirea unor planuri de aparare civila la nivel judet, orase, comune si agenti economici. Caracteristica noilor planuri de aparare civila a fost ca trecerea de la starea de razboi se va face prin trepte ale capacitatii de aparare civila.              

            In perioada 18-22.05. 1982, Statul Major de Aparare Civila a participat la aplicatia tactica de comandament cu Comandamentul Teritorial Bacău.

In perioada 15-17.03.1983, s-a executat aplicatia tactica de comandament in teren cu Comandamentul Apararii Civile.

 

 In ianuarie 1985, s-au desfasurat convocarile de pregatire metodica cu sefii de state majore, personalul comisiilor de specialitate și cu comandantii de formatii de aparare civila.

                        Lt.col. CÂRNU DUMITRU, pe data de 18.01.1988 se numeste in functia de sef de stat major al Statului Major de Aparare Civilă. In data de 16.12.1988 s-a desfasoarat exercitiul de alarmare publica, practic-demonstrativ, de aparare civila si exercitiu Detasamentului de Prim Ajutor Medico - Chirurgical, pe platfoma industriala sud a municipiului Buzău.

 

Pe data de 26.02.1990, a intrat in vigoare  noul stat de organizare pentru Comandamentul Militar Judetean , în a cărui structură va functiona și Statul Major de Aparare Civila Judetean Buzău   ca birou de Aparare Civilă. La 15.09.1990, statul de organizare al Comandamentului Militar Județean Buzău se modifică astfel : Biroul Apărare Civilă se transformă in Stat Major de Apărare Civilă, subordonat Centrului Militar Județean Buzău.

 

Potrivit Ordinului General al ministrului Apărării Naționale, începând cu data de 31.05.1994, Statul Major  de Apărare Civilă județean Buzău, trece în subordinea Inspectoratului General de Apărare Civilă.

 

Statul Major de Apărare Civilă Județean Buzău a ieșit din subordinea Centrului Militar Județean BUZĂU și a trecut in subordinea Inspectoratului General al Apărării Civile.

 

În data de 30.08.1994 s-a desfășoara exercițiul tactic-demonstrativ de apărare civilă, - Siriu-94 -,  în aval de barajul hidrotehnic Siriu.

Prin ordin al Inspectoratului General al Apărării Civile din data de 06.10.1994 mr. STROE STEFAN - ofițer 2 în Statul Major de Protecție Civilă, indeplinește prin cumul funcția de șef Stat Major de Protecție Civilă.

 

În perioada15-18.02.1995, s-au desfașurat fazele concursului de protecție civilă în unitățile școlare de județ cu tema -PROTECțIA CIVILĂ - INDATORIRE FUNDAMENTALA - .Concursul a fost organizat în cooperare cu Inspectoratul Școlar Județean și consiliile locale.

 

În perioada  05-09.06.1995, s-a desfășurat aplicația interjudețeană -PRAHOVA 95- cu participarea județelor  Prahova și Vrancea.

 

Pe data de 13.11.1995 în baza Ordinului M.Ap.N. se numește în funcția de șef Stat Major de Protectie Civila mr. PENEȘ MARIAN.

În luna mai 1996, în baza Legii 106/1996,  denumirea de Apărare Civilă se modifica în PROTECȚIE CIVILĂ.  Statul Major de Protecție Civilă judetean Buzău  s-a transformat în Inspectoratul de Protecție Civilă Județean Buzău.

 

La data de 21.01.1997, ca urmare a modificării intervenite în statul de organizare, lt.col. PENES MARIAN  se eliberează din funcția de șef Stat Major Protecție Civilă și se numește în funcția de șef al Inspectoratului Județean de Protecție Civilă Buzău.

 

Pe data de 26.10.2000, conform Ordonanței de Urgenta nr. 179/26.10.2000 a Guvernului României și a Protocolului nr. 31168/15.11.2000, unitățile militare de protecție civilă au trecut din subordinea Ministerului Apărării Naționale în subordinea Ministerului de Interne începand cu data de 0l.01.2001.

 

La data de 05.12.2001, in conformitate cu Ordinul ministrului Administrației și Internelor se numește în funcția de șef al Inspectoratului Județean de Protectie Civilă Buzău Col. NĂSTASĂ  GHEORGHE.

 

În luna august 2004, în baza Ordinului ministrului Administrației și Internelor se numește în funcția de șef al Inspectoratului de Protecție Civilă județean Buzău  lt.col. STROE ȘTEFAN.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 88 / 2001 privind înființarea, organizarea si funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, a Hotărarii Guvernului nr. 1490 din  9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a Hotărârii Guvernului nr. Nr. 1492 din  9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste,  începand cu data de 15.12.2004, s-a înființat în scopul managementului situațiilor de urgență pe tipurile de risc din competență, INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ *NERON LUPAȘCU* AL JUDETULUI BUZĂU, prin reorganizarea Inspectoratului de Protecție Civilă Județen, respectiv al  Grupului de Pompieri Militari.

Compartimentul de specialitate - Serviciul de Protecție Civilă funcționează in cadrul Inspecției de Prevenire din organigrama Inspectoratul pentru Situații de Urgență *Neron Lupașcu* al judetului Buzău.

 

1968-2006

 

     
  Linkuri utile:  
 

Tutorial completare Formular digital de intrare in Romania

 
 

Formular digital de intrare in Romania

 
 

Ghid avizare autorizare

 
 

Apel unic de urgenta 112

 
 

Ministerul Afacerilor Interne

 
 

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

 
 

Inspectoratul General al Politiei Romane

 
 

Jandarmeria Romana

 
 

Institutia Prefectului Judetului Buzau

 
 

Nu tremur la cutremur

 
 

Romania Sigura

 
   
   
   
   
   
   
 

Formare perfectionare paramedici

 
   
   

 

Sesizati faptele de coruptie ale personalului M.A.I.

0800.806.806
linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie

Spot video 1 (18.12 mb)
Spot video 2 (20.19 mb)