ISU BUZAU Vizitatori:5570
The content of the page cannot be displayed

  Home Galerie Foto Arhiva video Noutati Contact

 

Avertizări/Atenţionări

  Vizualizare avertizări
  Codificare meteorologică
  Codificare hidrologică
  Prezentare Generala
 

Scurt istoric

 

   - Pompieri

 

   - Protectie civila

 

Judetul BUZAU

 

Plan de analiza si acoperire a risc 2019

  Legislatie/Biblioteca virtuala

Echipa manageriala
  Conducere
  Galeria comandantilor

Structura ISU
  Sediu/Harta cu subunitati
  Atributii
  Organizare
  Compartimente functionale

Inspectia de prevenire
  Compartiment avizare-autorizare
  Compartiment control si activitati preventive
  Informare preventiva

Serviciul pregatire pentru interventie si rezilienta comunitatilor
  Pregatire pentru interventie
  Rezilienta comunitatilor

Resurse umane
  Recrutari
  Cariera
  Declaratii avere/interese

Financiar
  Plati salarii
  Plati fonduri publice

Protectia datelor cu caracter personal
  Informare si relatii publice
  Purtator de cuvant
  Responsabil L 544/2001
  Buletin informativ L 544
  Relatii cu presa
  Comunicate si buletine de presa
 


PROGRAM AUDIEN
ŢE:

 

 

(Î) INSPECTOR ȘEF

Col. CIMPOEȘU Stelian

MIERCURI   12.00-15.00

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

Lt. col. PASCU Mihail-Loren

MARȚI 12.00-15.00

(Î) ADJUNCT

AL INSPECTORULUI ŞEF

Lt. col. MITREA Bogdan

  JOI 12.00-15.00

 

Pentru audiență, dupa completare, trimiteți formularul prin:

  • mail - petitii@isubuzau.ro
  • fax - 0238 713973
  • depunere directa la sediul nostru, conform programului de lucru

ISU Buzau
   

COMPARTIMENT CONTROL SI ACTIVITATI PREVENTIVE

 

 

a) planifica si desfasoara controale, verificari si alte actiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor;

b) elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situatiilor de urgenta produse si propune masuri in baza concluziilor rezultate din acestea;

c) desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul incendiilor;

d) participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta si avizeaza dispozitiile in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, emise de autoritatile publice locale si cele desconcentrate /descentralizate;

e) monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc specifice securitatii la incendiu;

f) organizeaza banca de date privind activitatile preventive, analizeaza periodic situatia operativa si valorifica rezultatele;

g) solicita de la persoanele fizice si juridice datele, informatiile si documentele necesare indeplinirii atributiilor legale;

h) stabilirea de restrictii sau interzicerea unor operatiuni sau lucrari, atunci cind se constata in teren neindeplinirea cerintelor prevazute de reglementarile tehnice in vigoare.

i) sesizeaza organele competente, in conditiile prevazute de lege, despre infractiunile constatate in exercitarea atributiilor de serviciu;

j) dispune, potrivit legii, oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor in cazul in care, in urma verificarilor efectuate, se constata neconformitatea acestora, cu conditiile pentru care au fost autorizate;

k) intra in locuintele persoanelor fizice, pentru indeplinirea misiunilor specifice, la solicitarea sau cu consimtamantul acestora, in conditiile prevazute de lege; in cazul in care se impune inlaturarea unor factori de risc, care prin iminenta amenintarii lor pot declansa o situatie de urgenta, consimtamintul nu este necesar;

l) solicita sprijinul autoritatilor publice, mijloacelor de informare in masa si al cetatenilor pentru luarea masurilor urgente in vederea prevenirii, limitarii sau inlaturarii unor pericole iminente, provocate de situatii de urgenta;

m) stabileste impreuna cu organele abilitate de lege cauzele probabile ale producerii situatiilor de urgenta si participa, in conditiile legii, la identificarea si stabilirea factorilor de risc si imprejurarilor care au generat unele situatii de urgenta;

n) constata si sanctioneaza incalcarea dispozitiilor legale din domeniul de competenta;

o) desfasoara activitati privind solutionarea petitiilor in domeniul specific;

p) asigura informarea organelor competente si raportarea actiunilor desfasurate, conform reglementarilor specifice;

q) prezinta propuneri pentru planificarea in bugetele locale a fondurilor necesare pe linie de securitate la incendiu si sprijina desfasurarea acestei activitati la institutiile publice si operatorii economici;

r) acorda asistenta tehnica de specialitate tuturor factorilor interesati in limitele competentei si atributiunilor legale;

s) executa auditul de supraveghere a persoanelor fizice si juridice care presteaza servicii in domeniul securitatii la incendiu, atestate in domeniul de competenta;

t) participa la desfasurarea de aplicatii, exercitii;

u) indeplineste alte sarcini stabilite prin lege. 

 

 

SEVESO1-Seveso.doc2-Obligatii autoritati.doc3-Obligatii operatori economici.doc4-Notificare activitate.doc5-PPAM-SMS.doc6-Raport de securitate.doc7-Plan de urgenta interna.doc8-Notificare accident.doc9-Informare publica.doc10-Legislatie Seveso.doc11-Notificare deseuri.doc12-Proceduri notificare.rar13-Formulare notificare.rar14-Ghid depozitare 2021

 

 

 

TRANSPORTURI DESEURI PERICULOASE/NEPERICULOASEAnexele nr 1,2,5,6,8 PO_23_IP 2020

HOTARARE nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 

 

 

LEGISLATIE SPECIFICALEGE 481 privind protectia civila.docLegea 59 din 11.04.2016 pericol de accident major substante periculoase.pdfLegea 307 privind apararea impotriva incendiilor.docOMAI 106-2007-criterii-stabilire-angajare-cadre-tehnice-psi.pdfOMAI 118 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement.docOMAI 163 din 2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.docOMAI 166 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferentei.docOMAI nr. 89 din 2013 Regulament prevenire.docOMIRA 605_579_2008 DG-PSI utilizare foc deschis la arderea miristilor vegetatiei uscate si resturilor vegetale.pdfordin 28 din 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la obiective de cultOrdin nr 14 - 2009 amenajari temporare.docORDIN nr. 146 din 24 octombrie 2013 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la unitati sanitare.docORDIN nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri.docOrdin nr.187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert.docordin_712_din_2005_pentru_aprobarea_dg_privind_instruirea_salariatilor_in_domeniul_su.pdf 

 

 

BIBLIOTECA LEGISLATIVA IGSU 

 

  

     
  Linkuri utile:  
 

Tutorial completare Formular digital de intrare in Romania

 
 

Formular digital de intrare in Romania

 
 

Ghid avizare autorizare

 
 

Apel unic de urgenta 112

 
 

Ministerul Afacerilor Interne

 
 

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

 
 

Inspectoratul General al Politiei Romane

 
 

Jandarmeria Romana

 
 

Institutia Prefectului Judetului Buzau

 
 

Nu tremur la cutremur

 
 

Romania Sigura

 
   
   
   
   
   
   
 

Formare perfectionare paramedici

 
   
   

 

Sesizati faptele de coruptie ale personalului M.A.I.

0800.806.806
linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie

Spot video 1 (18.12 mb)
Spot video 2 (20.19 mb)