ISU BUZAU Vizitatori:5570
The content of the page cannot be displayed

  Home Galerie Foto Arhiva video Noutati Contact

 

Avertizări/Atenţionări

  Vizualizare avertizări
  Codificare meteorologică
  Codificare hidrologică
  Prezentare Generala
 

Scurt istoric

 

   - Pompieri

 

   - Protectie civila

 

Judetul BUZAU

 

Plan de analiza si acoperire a risc 2019

  Legislatie/Biblioteca virtuala

Echipa manageriala
  Conducere
  Galeria comandantilor

Structura ISU
  Sediu/Harta cu subunitati
  Atributii
  Organizare
  Compartimente functionale

Inspectia de prevenire
  Compartiment avizare-autorizare
  Compartiment control si activitati preventive
  Informare preventiva

Serviciul pregatire pentru interventie si rezilienta comunitatilor
  Pregatire pentru interventie
  Rezilienta comunitatilor

Resurse umane
  Recrutari
  Cariera
  Declaratii avere/interese

Financiar
  Plati salarii
  Plati fonduri publice

Protectia datelor cu caracter personal
  Informare si relatii publice
  Purtator de cuvant
  Responsabil L 544/2001
  Buletin informativ L 544
  Relatii cu presa
  Comunicate si buletine de presa
 


PROGRAM AUDIEN
ŢE:

 

 

(Î) INSPECTOR ȘEF

Col. CIMPOEȘU Stelian

MIERCURI   12.00-15.00

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

Lt. col. PASCU Mihail-Loren

MARȚI 12.00-15.00

(Î) ADJUNCT

AL INSPECTORULUI ŞEF

Lt. col. MITREA Bogdan

  JOI 12.00-15.00

 

Pentru audiență, dupa completare, trimiteți formularul prin:

 • mail - petitii@isubuzau.ro
 • fax - 0238 713973
 • depunere directa la sediul nostru, conform programului de lucru

Compartimente Functionale

COMPARTIMENTE FUNCTIONALE

 

   Conform prevederilor art. 4 din Hotărrea Guvernului Romniei nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, publicată n Monitorul Oficial nr. 885 din 28 septembrie 2004:

 

 In cadrul inspectoratelor se constituie şi funcţionează ca structuri specializate:
a) centrul operaţional judeţean, care ndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, nştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
b) inspecţia de prevenire, care ndeplineşte, la nivelul judeţului, funcţiile de reglementare, avizare/autorizare, informare publică, ndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, precum şi pregătirea populaţiei privind comportarea n situaţii de urgenţă;
c) grupuri de prevenire şi intervenţie, detaşamente, detaşamente speciale, secţii, staţii, pichete, echipe şi echipaje, ca structuri de intervenţie de pompieri, de protecţie civilă şi securitate civilă şi mixte; n cadrul structurilor de intervenţie se constituie un număr variabil de echipe şi echipaje specializate pe tipuri de intervenţii;
d) structuri de suport logistic;
e) alte structuri funcţionale;
f) garda de intervenţie a subunităţii specializate, constituită din echipajele şi personalul operativ care execută serviciul permanent n aceeaşi tură.

 

 

   La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neron Lupaşcu al judeţului Buzău, funcţionează următoarele structuri specializate:

 • CENTRUL OPERAŢIONAL, cu următoarele compartimente;

  • Analiză, evaluare şi coordonare intervenţie;

  • Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;

  • Misiuni Protectie Civila;

  • Asistenta Medicala de Urgenta si Prim Ajutor Calificat;

  • Monitorizare situaţii de urgenţă şi dispecerat.

HARTA CU ORGANIZAREA INTERVENTIEI IN ZONA DE COMPETENTA

MODEL plan evacuare operatori economici, institutii.doc

 

 

CENTRUL OPERAŢIONAL


 

Centrul operaţional ndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, nştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor n situaţii de urgenţă, la nivelul zonei de competenţă.

Principalele atribuţii ale compartimentelor din subordine sunt:

         

Analiză, evaluare şi coordonare intervenţie:           

      reprezintă locul de centralizare, prelucrare, analiză şi interpretare a datelor şi informaţiilor despre tipurile de risc, situaţiile de urgenţă produse şi evoluţia acestora;                                                                                                                

      elaborează documentele privind desfăşurarea intervenţiilor la obiectivele de                                            importanţă deosebită, stabilite prin analiză proprie sau de către eşalonul superior;

      coordonează participarea serviciilor medicale de urgenţă, reanimare şi descarcerare pentru acordarea primului ajutor medical de urgenţă şi efectuarea operaţiunilor de descarcerare;

      organizează cooperarea cu celelalte structuri ale Sistemului Naţional de Apărare;

      elaborează documentele operative necesare ridicării capacităţii de intervenţie/luptă  a inspectoratului;

      constituie şi gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă din zona de competenţă;

      elaborează concepţia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia de acţiune n situaţii de urgenţă, conform reglementărilor interne, emise n baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin ndeplinite;

      evaluează consecinţele probabile ale surselor de risc;

      desfăşoară activităţi n domeniul primirii şi acordării asistenţei internaţionale, al medicinii de urgenţă a dezastrelor, al asistenţei psihologice şi religioase;

      ndeplineşte alte atribuţii, conform reglementărilor interne, emise n baza prevederilor legale.

                                                                                                             

         

 

Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă:

Secretariatul Tehnic Permanent este asigurat de către Centrului Operaţional Judeţean, ndeplinind următoarele atribuţii principale:

      asigură convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău şi transmiterea ordinii de zi;

      primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău şi le prezintă preşedintelui şi membrilor comitetului;

      execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;

      asigură redactarea hotărrilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare;

      difuzează la componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi la autorităţile interesate documentele emise de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău privind activitatea preventivă şi de intervenţie;

      ntocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul ndeplinirii hotărrilor adoptate n şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;

      ntocmeşte proiecte de comunicate de presă;

      urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;

      gestionează documentele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău;

      asigură punctul de contact cu Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

      ndeplineşte alte sarcini stabilite de Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sau de preşedintele acestuia.

 

          Monitorizare situaţii de urgenţă şi dispecerat:

 

      monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, cnd este cazul, preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi celelalte organisme abilitate să ntreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie, propunnd, n condiţiile legii, instituirea stării de alertă;

      asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative cu funcţionare permanentă, cu alte organisme implicate n gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate n ndeplinirea misiunilor;

      centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru ndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi n timpul situaţiilor de urgenţă, şi le naintează organismelor abilitate să le soluţioneze;

      asigură transmiterea mesajelor de nştiinţare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale;

      gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date n competenţă;

      ndeplineşte alte atribuţii, conform reglementărilor interne, emise n baza prevederilor legale.

 

 SERVICIUL LOGISTICĂ - Compartiment Achizitii Publice


        Compartimentul achizitii publice este compartimentul intern specializat n atribuirea contractelor de achizitie publica, organizat conform prevederilor punctului II. 2. 3. din Planul de actiune pentru Implementarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice, cuprins in Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de Reforma a sistemului  achizitiilor publice, precum si a Planului de actiune pentru implementarea acesteia n perioada 2005-2007.
 
        Compartimentul are urmatoarele atributii:
 
 - elaboreaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Inspectoratului ;
 - elaboreaza sau,dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, n cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs ;
 - ndeplineste obligatiile referitoare la publicitate astfel cum sunt acestea prevazute de O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - aplica si finalizeaza procedurile de atribuire ;
 - constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice.
 
-         Contact : 0238/724059 interior 27105

Strategia anuala de achizitii 2017

Contract de sponsorizare 2017

Contract de comodat 1 2017

Contract de comodat 2 2017

 

 

     
  Linkuri utile:  
 

Tutorial completare Formular digital de intrare in Romania

 
 

Formular digital de intrare in Romania

 
 

Ghid avizare autorizare

 
 

Apel unic de urgenta 112

 
 

Ministerul Afacerilor Interne

 
 

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

 
 

Inspectoratul General al Politiei Romane

 
 

Jandarmeria Romana

 
 

Institutia Prefectului Judetului Buzau

 
 

Nu tremur la cutremur

 
 

Romania Sigura

 
   
   
   
   
   
   
 

Formare perfectionare paramedici

 
   
   

 

Sesizati faptele de coruptie ale personalului M.A.I.

0800.806.806
linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie

Spot video 1 (18.12 mb)
Spot video 2 (20.19 mb)