ISU BUZAU Vizitatori:5570
The content of the page cannot be displayed

  Home Galerie Foto Arhiva video Noutati Contact

 

Avertizări/Atenţionări

  Vizualizare avertizări
  Codificare meteorologică
  Codificare hidrologică
  Prezentare Generala
 

Scurt istoric

 

   - Pompieri

 

   - Protectie civila

 

Judetul BUZAU

 

Plan de analiza si acoperire a risc 2019

  Legislatie/Biblioteca virtuala

Echipa manageriala
  Conducere
  Galeria comandantilor

Structura ISU
  Sediu/Harta cu subunitati
  Atributii
  Organizare
  Compartimente functionale

Inspectia de prevenire
  Compartiment avizare-autorizare
  Compartiment control si activitati preventive
  Informare preventiva

Serviciul pregatire pentru interventie si rezilienta comunitatilor
  Pregatire pentru interventie
  Rezilienta comunitatilor

Resurse umane
  Recrutari
  Cariera
  Declaratii avere/interese

Financiar
  Plati salarii
  Plati fonduri publice

Protectia datelor cu caracter personal
  Informare si relatii publice
  Purtator de cuvant
  Responsabil L 544/2001
  Buletin informativ L 544
  Relatii cu presa
  Comunicate si buletine de presa
 


PROGRAM AUDIEN
ŢE:

 

 

(Î) INSPECTOR ȘEF

Col. CIMPOEȘU Stelian

MIERCURI   12.00-15.00

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

Lt. col. PASCU Mihail-Loren

MARȚI 12.00-15.00

(Î) ADJUNCT

AL INSPECTORULUI ŞEF

Lt. col. MITREA Bogdan

  JOI 12.00-15.00

 

Pentru audiență, dupa completare, trimiteți formularul prin:

  • mail - petitii@isubuzau.ro
  • fax - 0238 713973
  • depunere directa la sediul nostru, conform programului de lucru

Atributii

Atribuţiile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neron Lupaşcu

al judeţului  Buzău

 

  Potrivit art. 26 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Romniei nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată n Monitorul Oficial nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005:

Serviciile de urgenţă profesioniste au următoarele atribuţii principale:

a) organizează şi desfăşoară activităţi specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
b) participă la identificarea, nregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora şi ntocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de competenţă, pe care le supun aprobării prefecţilor;
c) exercită coordonarea, ndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă;
d) acordă asistenţă tehnică de specialitate privind gestionarea situaţiilor de urgenţă;
e) monitorizează prin centrele operaţionale evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ prefecţii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
f) planifică, organizează şi desfăşoară pregătirea pentru răspuns, n cazul situaţiilor de urgenţă, a subunităţilor de intervenţie din subordine;
g) fac propuneri comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă privind gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă;
h) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie şi de cooperare specifice tipurilor de riscuri;
i) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăresc menţinerea legăturilor de comunicaţii ntre centrele operaţionale şi operative implicate n gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin n acest scop;
j) centralizează solicitările de resurse necesare pentru ndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi le naintează organismelor şi organelor abilitate;
k) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă din zonele de competenţă;
l) ndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, prevăzute de lege sau stabilite de organismele şi organele abilitate.

 

  Conform prevederilor art. 11 din Hotarrea Guvernului Romniei nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste, publicata n Monitorul Oficial nr. 885 din 28 septembrie 2004: Inspectoratul ndeplineste urmatoarele atributii principale:

a) planifica si desfasoara inspectii, controale, verificari si alte actiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor;
b) elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situatiilor de urgenta produse si propune masuri n baza concluziilor rezultate din acestea;
c) desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta;
d) participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta si avizeaza dispozitiile n domeniul prevenirii si interventiei n situatii de urgenta, emise de autoritatile publice locale si cele deconcentrate/descentralizate;
e) emite avize si autorizatii, n conditiile legii;
f) monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc;
g) participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea autoritatilor, serviciilor de urgenta voluntare si private, precum si a populatiei;
h) organizeaza pregatirea personalului propriu, precum si a populatiei privind comportarea n situatii de urgenta;
i) executa, cu forte proprii sau n cooperare, operatiuni si activitati de nstiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, asanare de munitie neexplodata, protectie a bunurilor materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor n caz de situatii de urgenta;
j) controleaza si ndruma structurile subordonate, serviciile publice si private de urgenta;
k) participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru raspuns n situatii de urgenta si tine evidenta acestora;
l) stabileste conceptia de interventie si elaboreaza/coordoneaza elaborarea documentelor operative de raspuns;
m) avizeaza planurile de raspuns ale serviciilor de urgenta voluntare si private;
n) planifica si desfasoara exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru verificarea viabilitatii documentelor operative;
o) organizeaza banca de date privind interventiile, analizeaza periodic situatia operativa si valorifica rezultatele;
p) participa cu grupari operative/solicita sprijinul gruparilor operative stabilite si aprobate pentru/la interventii n zona/n afara zonei de competenta;
q) participa la actiuni de pregatire si interventie n afara teritoriului national, n baza acordurilor la care statul romn este parte;
r) participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si mprejurarilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;
s) stabileste, mpreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
t) controleaza respectarea criteriilor de performanta, stabilite n conditiile legii, n organizarea si dotarea serviciilor voluntare si private, precum si activitatea acestora;
u) constata si sanctioneaza, prin personalul desemnat, ncalcarea dispozitiilor legale din domeniul de competenta;
v) desfasoara activitati privind solutionarea petitiilor n domeniul specific;
w) organizeaza concursuri profesionale cu serviciile voluntare si private, precum si actiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din scoli;
x) asigura informarea organelor competente si raportarea actiunilor desfasurate, conform reglementarilor specifice;
y) ncheie, dupa terminarea operatiunilor de interventie, documentele stabilite potrivit regulamentului;
y1) desfasoara activitati n domeniul asistentei psihologice si religioase;
z) ndeplineste alte sarcini stabilite prin lege.

 

     
  Linkuri utile:  
 

Tutorial completare Formular digital de intrare in Romania

 
 

Formular digital de intrare in Romania

 
 

Ghid avizare autorizare

 
 

Apel unic de urgenta 112

 
 

Ministerul Afacerilor Interne

 
 

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

 
 

Inspectoratul General al Politiei Romane

 
 

Jandarmeria Romana

 
 

Institutia Prefectului Judetului Buzau

 
 

Nu tremur la cutremur

 
 

Romania Sigura

 
   
   
   
   
   
   
 

Formare perfectionare paramedici

 
   
   

 

Sesizati faptele de coruptie ale personalului M.A.I.

0800.806.806
linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie

Spot video 1 (18.12 mb)
Spot video 2 (20.19 mb)