ISU BUZAU Vizitatori:5570

  Home Galerie Foto Arhiva video Noutati Contact

 

Avertizări/Atenţionări

  Vizualizare avertizări
  Codificare meteorologică
  Codificare hidrologică
  Prezentare Generala
 

Scurt istoric

 

   - Pompieri

 

   - Protectie civila

 

Judetul BUZAU

 

Plan de analiza si acoperire a risc 2019

  Legislatie/Biblioteca virtuala

Echipa manageriala
  Conducere
  Galeria comandantilor

Structura ISU
  Sediu/Harta cu subunitati
  Atributii
  Organizare
  Compartimente functionale

Inspectia de prevenire
  Compartiment avizare-autorizare
  Compartiment control si activitati preventive
  Informare preventiva

Serviciul pregatire pentru interventie si rezilienta comunitatilor
  Pregatire pentru interrventie
  Rezilienta comunitatilor

Resurse umane
  Recrutari
  Cariera
  Declaratii avere/interese

Financiar
  Plati salarii
  Plati fonduri publice

Protectia datelor cu caracter personal
  Informare si relatii publice
  Purtator de cuvant
  Responsabil L 544/2001
  Buletin informativ L 544
  Relatii cu presa
  Comunicate si buletine de presa
 


PROGRAM AUDIEN
ŢE:

 

 

(D) INSPECTOR ŞEF

Colonel ENACHE VALERIU

MIERCURI   12.00-15.00

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

Lt. Col. PASCU MIHAIL-LOREN

MARTI 12.00-15.00

(D) ADJUNCT

AL INSPECTORULUI ŞEF

Maior NEGOITA ALEXANDRU

  JOI 12.00-15.00

 

Pentru audienta, dupa completare, trimiteti formularul prin:

  • mail - petitii@isubuzau.ro
  • fax - 0238 713973
  • depunere directa la sediul nostru, conform programului de lucru

PREVENIRE
LEGISLATIE

 

DGPSI-004

Ordin nr 14 - 2009 amenajari temporare

ordin_163_din_2007.NGPSI

OMAI 146_2013.sanitar

OMAI 712 modif cu OMAI 786

OMAI 28_2009.CULTE

Ordin nr 118 - 2010 DGPSI Unitati de turism

ordin 187_2010.DG comert

HOTARARE NR 537 - 2007

NORMA psi- invatamant

ORDIN nr 138-2015 stingatoare

omai166_2010.D.G._constr._instalatii

OMAI 262_2010 D.G. sp, si const.ptr. birouri

Ordin 211_2010-ATEL.INTRETINERE_reparatii  

SERVICIUL PREVENIRE :

 

 

a)      planifică şi desfăşoară controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;

b)     elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;

c)     desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul incendiilor;

d)     participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, emise de autorităţile publice locale şi cele desconcentrate /descentralizate;

e)     monitorizează şi evaluează tipurile de risc specifice securităţii la incendiu;

f)      organizează banca de date privind activităţile preventive, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;

g)       solicită de la persoanele fizice şi juridice datele, informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor legale;

h)      stabilirea de restricţii sau interzicerea unor operaţiuni sau lucrări, atunci când se constată în teren neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare.

i)        sesizează organele competente, în condiţiile prevăzute de lege, despre infracţiunile constatate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

j)        dispune, potrivit legii, oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor în cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată neconformitatea acestora, cu condiţiile pentru care au fost autorizate;

k)      intră în locuinţele persoanelor fizice, pentru îndeplinirea misiunilor specifice, la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în condiţiile prevăzute de lege; în cazul în care se impune înlăturarea unor factori de risc, care prin iminenţa ameninţării lor pot declanşa o situaţie de urgenţă, consimţământul nu este necesar;

l)        solicită sprijinul autorităţilor publice, mijloacelor de informare în masă şi al cetăţenilor pentru luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor pericole iminente, provocate de situaţii de urgenţă;

m)    stabileşte împreună cu organele abilitate de lege cauzele probabile ale producerii situaţiilor de urgenţă şi participă, în condiţiile legii, la identificarea şi stabilirea factorilor de risc şi împrejurărilor care au generat unele situaţii de urgenţă;

n)     constată şi sancţionează încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;

o)     desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;

p)     asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor specifice;

q)     prezintă propuneri pentru planificarea în bugetele locale a fondurilor necesare pe linie de securitate la incendiu şi sprijină desfăşurarea acestei activităţi la instituţiile publice şi operatorii economici;

r)      acordă asistenţă tehnică de specialitate tuturor factorilor interesaţi în limitele competenţei şi atribuţiunilor legale;

s)      execută auditul de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice care prestează servicii în domeniul securităţii la incendiu, atestate în domeniul de competenţă;

t)       participă la desfăşurarea de aplicaţii, exerciţii;

u)     îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege.

 

     
  Linkuri utile:  
 

Ghid avizare autorizare

 
 

Apel unic de urgenta 112

 
 

Ministerul Afacerilor Interne

 
 

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

 
 

Inspectoratul General al Politiei Romane

 
 

Jandarmeria Romana

 
 

Institutia Prefectului Judetului Buzau

 
 

Nu tremur la cutremur

 
 

Romania Sigura

 
   
   
   
   
   
   
 

Formare perfectionare paramedici

 
   
   

 

Sesizati faptele de coruptie ale personalului M.A.I.

0800.806.806
linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie

Spot video 1 (18.12 mb)
Spot video 2 (20.19 mb)