ISU BUZAU Vizitatori:5570

  Home Galerie Foto Arhiva video Noutati Contact

 

Avertizări/Atenţionări

  Vizualizare avertizări
  Codificare meteorologică
  Codificare hidrologică
  Prezentare Generala
 

Scurt istoric

 

   - Pompieri

 

   - Protectie civila

 

Judetul BUZAU

 

Plan de analiza si acoperire a risc 2019

  Legislatie/Biblioteca virtuala

Echipa manageriala
  Conducere
  Galeria comandantilor

Structura ISU
  Sediu/Harta cu subunitati
  Atributii
  Organizare
  Compartimente functionale

Inspectia de prevenire
  Compartiment avizare-autorizare
  Compartiment control si activitati preventive
  Informare preventiva

Serviciul pregatire pentru interventie si rezilienta comunitatilor
  Pregatire pentru interrventie
  Rezilienta comunitatilor

Resurse umane
  Recrutari
  Cariera
  Declaratii avere/interese

Financiar
  Plati salarii
  Plati fonduri publice

Protectia datelor cu caracter personal
  Informare si relatii publice
  Purtator de cuvant
  Responsabil L 544/2001
  Buletin informativ L 544
  Relatii cu presa
  Comunicate si buletine de presa
 


PROGRAM AUDIEN
ŢE:

 

 

(D) INSPECTOR ŞEF

Colonel ENACHE VALERIU

MIERCURI   12.00-15.00

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

Lt. Col. PASCU MIHAIL-LOREN

MARTI 12.00-15.00

(D) ADJUNCT

AL INSPECTORULUI ŞEF

Maior NEGOITA ALEXANDRU

  JOI 12.00-15.00

 

Pentru audienta, dupa completare, trimiteti formularul prin:

  • mail - isubuzau@yahoo.com
  • fax - 0238 713973
  • depunere directa la sediul nostru, conform programului de lucru

PREGATIREA POPULATIEI
 - Ordinul Prefectului nr.117 / 28.02.2011 privind stabilirea de măsuri pentru prevenirea producerii unor dezastre şi nlăturarea efectelor acestora pe teritoriul judeţului Buzău

PREGATIREA POPULATIEI:

 

a)      participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din zona de competenţă.

b)     coordonează, controlează, sprijină şi evaluează activităţile de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare publice şi private pentru situaţii de urgenţă din zona de competenţă.

c)     propune avizarea planurilor de intervenţie n funcţie de riscurile identificate n sectoarele de competenţă ale serviciilor voluntare publice şi private pentru situaţii de urgenţă.

d)     controlează respectarea criteriilor de performanţă stabilite n condiţiile legii n organizarea şi dotarea serviciilor voluntare publice şi private pentru situaţii de urgenţă, precum şi activitatea acestora.

e)     constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, ncălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă.

f)      desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor din domeniul specific.

g)     organizează şi desfăşoară concursuri  profesionale cu serviciile voluntare publice şi private pentru situaţii de urgenţă, precum şi acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli.

h)     asigură informarea organelor competente şi raportează acţiunile desfăşurate, conform reglementărilor specifice.

i)       acordă asistenţă tehnică de specialitate tuturor factorilor interesaţi n limitele competenţei şi atribuţiunilor legale.

j)       execută auditul de supraveghere a persoanelor fizice şi juridice care prestează servicii n domeniul securităţii la incendiu, atestate n domeniul de competenţă.

k)     ndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege şi reglementări interne.

l)        participa la informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie ndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce i revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;

m)   participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;

n)     participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns n situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora.

 

   Pliante şi ghiduri (pdf):

o Ghid practic de prevenire a incendiilor in apartamente;

o Ghid practic de prevenire a incendiilor in zone rurale;

o Ghid n domeniul situaţiilor de urgenţă;

o Măsuri de siguranţă pentru prevenirea accidentelor n condiţiile n care se presupune existenţa muniţiilor neexplodate;

o Cum sa te protejezi si sa intervii in cazul descoperirii munitiilor neexplodate;

o Canicula (Temperatura excesivă) Ghidul de prevenire şi promovarea sănătăţii şi a siguranţei personale;

o  Joc cu cartonaşe;

o Educaţia şi protecţia elevilor n caz de cutremur (Clasa I si II);

o Educaţia şi protecţia elevilor n caz de cutremur (Clasa III si IV);

o Educaţia şi protecţia elevilor n caz de cutremur (Clasa V si VIII);

o Educaţia şi protecţia elevilor n caz de cutremur (Liceu);

o Ghid practic pentru pregatirea populatiei in vederea protectiei antiseismice;

o Cutremurele şi efectele lor;

o Dioxidul de carbon;

o Monoxidul de carbon;

o Ghidul ONU pentru reducerea pierderilor provocate de inundaţii;

o Masuri de siguranta in exploatare la skid-uri GPL auto;

o Masuri de prevenire a incendiilor in perioadele secetoase si caniculare;

o Măsuri ce se execută n caz de accident chimic şi poluare accidentală;

o Măsuri ce se execută n caz de accident nuclear şi urgenţă radiologică;

o Măsuri ce se execută n cazul utilizării armei biologice;

o Măsuri ce se execută n cazul utilizării armei chimice;

o Pădurea aurul verde. Măsuri de prevenire a incendiilor;

o Arderea resturilor vegetale posibilă cauză de incendiu;

o Prevenirea şi stingerea incendiilor la unitţile de cult;

o Reguli de comportare a populaţiei n caz de inundaţii;

o Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pe timp de secetă;

o Ghid privind modul de respectare a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor la gospodăriile populaţiei;

o Instrucţiuni privind evacuarea din unităţi de nvăţămnt n condiţii de siguranţă n caz de urgenţă;

o Să nvăţăm să prevenim dezastrele!;

o Măsuri de prevenire a incendiilor postseism;

o Cum ne putem proteja de trăsnet.

 

 


PROFILUL PSIHOLOGIC AL UNUI POMPIER 

Col. Dan MANCIULEA

     
  Linkuri utile:  
 

Ghid avizare autorizare

 
 

Apel unic de urgenta 112

 
 

Ministerul Afacerilor Interne

 
 

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

 
 

Inspectoratul General al Politiei Romane

 
 

Jandarmeria Romana

 
 

Institutia Prefectului Judetului Buzau

 
 

Nu tremur la cutremur

 
 

Romania Sigura

 
   
   
   
   
   
   
 

Formare perfectionare paramedici

 
   
   

 

Sesizati faptele de coruptie ale personalului M.A.I.

0800.806.806
linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie

Spot video 1 (18.12 mb)
Spot video 2 (20.19 mb)

 

 
   
 

   
erotische geschichten hq porn