ISU BUZAU Vizitatori:5570

  Home Galerie Foto Arhiva video Noutati Contact

 

Avertizări/Atenţionări

  Vizualizare avertizări
  Codificare meteorologică
  Codificare hidrologică
  Prezentare Generala
 

Scurt istoric

 

   - Pompieri

 

   - Protectie civila

 

Judetul BUZAU

 

Plan de analiza si acoperire a risc 2019

  Legislatie/Biblioteca virtuala

Echipa manageriala
  Conducere
  Galeria comandantilor

Structura ISU
  Sediu/Harta cu subunitati
  Atributii
  Organizare
  Compartimente functionale

Inspectia de prevenire
  Compartiment avizare-autorizare
  Compartiment control si activitati preventive
  Informare preventiva

Serviciul pregatire pentru interventie si rezilienta comunitatilor
  Pregatire pentru interrventie
  Rezilienta comunitatilor

Resurse umane
  Recrutari
  Cariera
  Declaratii avere/interese

Financiar
  Plati salarii
  Plati fonduri publice

Protectia datelor cu caracter personal
  Informare si relatii publice
  Purtator de cuvant
  Responsabil L 544/2001
  Buletin informativ L 544
  Relatii cu presa
  Comunicate si buletine de presa
 


PROGRAM AUDIEN
ŢE:

 

 

(D) INSPECTOR ŞEF

Colonel ENACHE VALERIU

MIERCURI   12.00-15.00

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

Lt. Col. PASCU MIHAIL-LOREN

MARTI 12.00-15.00

(D) ADJUNCT

AL INSPECTORULUI ŞEF

Maior NEGOITA ALEXANDRU

  JOI 12.00-15.00

 

Pentru audienta, dupa completare, trimiteti formularul prin:

  • mail - petitii@isubuzau.ro
  • fax - 0238 713973
  • depunere directa la sediul nostru, conform programului de lucru

Scurt Istoric

SCURT ISTORIC AL PROTECTIEI CIVILE

 

 

 

Prin expresia PROTECŢIA CIVILĂ se înţelege îndeplinirea tuturor sarcinilor umanitare , destinate să protejeze populaţia civilă împotriva pericolelor, ostilităţilor sau a catastrofelor şi să o ajute să depăşească efectele lor imediate, asigurând condiţiile necesare supravieţuirii acesteia (art. 61 din cuprinsul Convenţiilor de la Geneva din 2 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate).


            14 august 1916... După doi ani de neutralitate, regele Ferdin
and angajează România în război de partea Antantei şi împotriva Puterilor Centrale. Prima conflagraţie mondială antrenează în vârtejul său şi ţara care, ruptă în două de Carpaţi, dar mai cu seamă de istorie, cunoaşte ororile bombardamentelor, ale convoaielor de refugiaţi, ale morţii. Două zile mai târziu, Ordonanţa prefectului Capitalei prezintă primele norme de conduită pentru populaţie înainte, pe timpul şi după atacurile din aer. Era prima încercare de soluţionare a problemei protecţiei populaţiei civile, principala victimă a războaielor şi, prin extensie, a dezastrelor de orice natură.

In Romania, protecţia civilă a luat fiinţă prin Decretul Regal din 28 februarie 1933, sub denumirea de Apărare pasivă”, având ca scop  “ sa limiteze bombardamentele aeriene asupra populaţiei sau resurselor teritoriului, prin protecţia directă sau micşorând eficacitatea atacurilor aeriene”.

 

Apărarea pasivă în România realizează un plan superior de activitate în anul 1939 când este promulgată “Legea pentru apărarea antiaeriană activă şi pasivă a teritoriului”. In baza acestei legi  şi a altor decrete ale  Guvernului, apărarea pasivă şi-a făcut prezenţa în timpul celui de-al doilea război mondial, atât pentru alarmarea populaţiei despre pericolele aeriene cât şi pentru intervenţia de salvare a oamenilor surprinşi sub dărâmături, ca urmare a bombardamentelor aeriene.

 

Apărarea pasivă cunoaşte o dezvoltare după anul 1952 când se infiinţează Apărarea Locală Antiaeriană şi care in anul 1978, in baza Legii privind apărarea civilă în România,” devine “Apărarea Civilă. Sunt emise în această perioadă decrete Guvernamentale privind:

-         protecţia şi intervenţia formaţiunilor de apărare civilă în cazul atacurilor aeriene;

-         protecţia şi intervenţia formaţiunilor de apărare civilă în caz de dezastre;

-         asigurarea intervenţiei în caz de accident nuclear;

-         se intocmesc planuri de protecţie şi intervenţie în cazul atacurilor aeriene şi dezastrelor.

 

Legea privind apărarea civilă din România din anul 1978, a scos în evidenţă pentru prima dată rolul şi locul apărării civile în cadrul sistemului naţional de apărare a ţării.

Se stabileşte astfel că apărarea civilă este parte componentă a sistemului naţional de apărare şi trebuie să asigure pregătirea populaţiei, teritoriului şi economiei pentru protecţia cetăţenilor şi bunurilor materiale de orice natură, în timp de război sau în alte situaţii speciale.

Conform acestei legi se stabilesc măsurile apărării civile, se constituie state majore  şi comisii de specialitate, precum şi formaţiuni de protecţie civilă. Sunt stabilite formele şi metodele de pregătire a populaţiei şi formaţiunilor de protecţie civilă prin: convocări, antrenamente, şedinţe practice şi în final, prin exerciţii şi aplicaţii cu agenţii economici, oraşe, judeţe, grupuri de judeţe.

Revoluţia din Decembrie 1989, a creat condiţii noi perfecţionării activităţii de apărare civilă şi în 1996, Parlamentul României adoptă Legea protecţiei civile”.

Prin această lege se schimbă denumirea de apărare civilă în protecţia civilă şi se fac precizări  privind atribuţiile protecţiei civile şi ansamblurile măsurilor în caz de război sau dezastre.

 

Schimbările politice, economice şi militare din perioada anilor 1996-2004, au dus şi la transformari în domeniul protecţiei civile. La 24.11.2004, Parlamentul României a adoptat o nouă lege denumită “Legea  privind Protecţia Civilă”. Conform acestei noi legi , la elaborarea strategiei  naţionale a protecţiei civile, se au în vedere principiile, scopurile şi obiectivele prevăzute în Strategia Internaţională  pentru Prevenirea catastrofelor , adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, precum şi cele stabilite de mecanismele Uniunii Europene în domeniu.

 

Conform legii protecţiei civile, organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor de intensificare a măsurilor de protecţie civilă, in situaţii speciale, se hotărăsc de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

Trebuie reţinut că protecţia civilă, cunoaşte permanent o dezvoltare şi o adaptare la noile cerinţe politice, economice, militare, ceea ce duce şi la unele schimbări în structura acesteia. Noile acte normative care apar, legi sau ordonanţe ale Guvernului României, trebuie duse la indeplinire prin aplicarea lor la toate eşaloanele protecţiei civile. 

 

 

 

 

PROTECTIA CIVILA IN JUDETUL BUZAU

In anul 1968 pe 17 februarie, s-a infiintat in cadrul Centrul Militar Judeţean BUZAU,  organul  de Apărare Antiaeriană (A.L.A) , subordonat Direcţiei Apărării Locale Antiaeriene. Primul şef de stat major a fost mr. CIUPERCA AUREL. Primul sediu  al organului de Apărare Locală Antiaeriană a fost într-o clădire (cu trei încăperi) proprietatea Intreprinderii de Gospodărie Comunală, (I.G.O.) situat  în strada Crizantemelor nr. 2. 

 

 In anul 1970 s-a trecut la organizarea  subunităţilor Apărării Locale Antiaeriene pentru obiectivele cu peste 100 salariaţi şi pentru comune si s-a încheiat încadrarea experimentală cu subunităţile Apărării Locale Antieriene la întreprinderi şi comune în comun cu Gărzile Patriotice.

 

Conform H.C.M. nr. 41/1973 Statele Majore Apărării Locale Antiaeriene Judeţene se subordonau nemijlocit şefilor Apărării Locale Antiaeriene ai judeţelor. Aceste state majore  ai Apărarii  Locale Antiaeriene se subordonau nemijlocit Comandamentului Apărării Locale Antiaeriene şi ies din subordinea Centrelor Militare Judeţene şi se desfiinţează Secţiile Apărării Locale Antiaeriene din Comandamentul Teritorial Bacău.

 

In 1978 s-au aplicat pe teritoriul judeţului “Dispozitiile privind organizarea subunitatilor de serviciu pentru interventie la calamitati naturale si catastrofe, precum si alarmarea acestora conform Decretului nr. 140/1978 .Comandamentele Apararii Locale Antiaeriene si-au schimbat denumirea in Aparare Civila. A inceput activitatea de intocmire la comune a planurilor de aparare civila conform Legii aparării civile nr. 2 din 1978.

 

In anul 1979 se pun in aplicare Instructiunile de organizare si inzestrare a formatiilor, comisiilor si statelor majore de aparare civila. S-a trecut la intocmirea unor planuri de aparare civila la nivel judet, orase, comune si agenti economici. Caracteristica noilor planuri de aparare civila a fost ca trecerea de la starea de razboi se va face prin trepte ale capacitatii de aparare civila.              

            In perioada 18-22.05. 1982, Statul Major de Aparare Civila a participat la aplicatia tactica de comandament cu Comandamentul Teritorial Bacău.

In perioada 15-17.03.1983, s-a executat aplicatia tactica de comandament in teren cu Comandamentul Apararii Civile.

 

 In ianuarie 1985, s-au desfasurat convocarile de pregatire metodica cu sefii de state majore, personalul comisiilor de specialitate şi cu comandantii de formatii de aparare civila.

                        Lt.col. CÂRNU DUMITRU, pe data de 18.01.1988 se numeste in functia de sef de stat major al Statului Major de Aparare Civilă. In data de 16.12.1988 s-a desfasoarat exercitiul de alarmare publica, practic-demonstrativ, de aparare civila si exercitiu Detasamentului de Prim Ajutor Medico Chirurgical, pe platfoma industriala sud a municipiului Buzău.

 

Pe data de 26.02.1990, a intrat in vigoare  noul stat de organizare pentru Comandamentul Militar Judetean , în a cărui structură va functiona şi Statul Major de Aparare Civila Judetean Buzău –  ca birou de Aparare Civilă. La 15.09.1990, statul de organizare al Comandamentului Militar Judeţean Buzău se modifică astfel : Biroul Apărare Civilă se transformă in Stat Major de Apărare Civilă, subordonat Centrului Militar Judeţean Buzău.

 

Potrivit Ordinului General al ministrului Apărării Naţionale, începând cu data de 31.05.1994, Statul Major  de Apărare Civilă judeţean Buzău, trece în subordinea Inspectoratului General de Apărare Civilă.

 

Statul Major de Apărare Civilă Judeţean Buzău a ieşit din subordinea Centrului Militar Judeţean BUZĂU şi a trecut in subordinea Inspectoratului General al Apărării Civile.

 

În data de 30.08.1994 s-a desfăşoara exerciţiul tactic-demonstrativ de apărare civilă, « Siriu-94 »,  în aval de barajul hidrotehnic Siriu.

Prin ordin al Inspectoratului General al Apărării Civile din data de 06.10.1994 – mr. STROE STEFAN - ofiţer 2 în Statul Major de Protecţie Civilă, indeplineşte prin cumul funcţia de şef Stat Major de Protecţie Civilă.

 

În perioada15-18.02.1995, s-au desfaşurat fazele concursului de protecţie civilă în unităţile şcolare de judeţ cu tema “PROTECŢIA CIVILĂ – INDATORIRE FUNDAMENTALA » .Concursul a fost organizat în cooperare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi consiliile locale.

 

În perioada  05-09.06.1995, s-a desfăşurat aplicaţia interjudeţeană “PRAHOVA 95” cu participarea judeţelor  Prahova şi Vrancea.

 

Pe data de 13.11.1995 în baza Ordinului M.Ap.N. se numeşte în funcţia de şef Stat Major de Protectie Civila – mr. PENEŞ MARIAN.

În luna mai 1996, în baza Legii 106/1996,  denumirea de Apărare Civilă se modifica în PROTECŢIE CIVILĂ.  Statul Major de Protecţie Civilă judetean Buzău  s-a transformat în Inspectoratul de Protecţie Civilă Judeţean Buzău.

 

La data de 21.01.1997, ca urmare a modificării intervenite în statul de organizare, lt.col. PENES MARIAN  se eliberează din funcţia de şef Stat Major Protecţie Civilă şi se numeşte în funcţia de şef al Inspectoratului Judeţean de Protecţie Civilă Buzău.

 

Pe data de 26.10.2000, conform Ordonanţei de Urgenta nr. 179/26.10.2000 a Guvernului României şi a Protocolului nr. 31168/15.11.2000, unităţile militare de protecţie civilă au trecut din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în subordinea Ministerului de Interne începand cu data de 0l.01.2001.

 

La data de 05.12.2001, in conformitate cu Ordinul ministrului Administraţiei şi Internelor se numeşte în funcţia de şef al Inspectoratului Judeţean de Protectie Civilă Buzău Col. NĂSTASĂ  GHEORGHE.

 

În luna august 2004, în baza Ordinului ministrului Administraţiei şi Internelor se numeşte în funcţia de şef al Inspectoratului de Protecţie Civilă judeţean Buzău  – lt.col. STROE ŞTEFAN.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 88 / 2001 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, a Hotărarii Guvernului nr. 1490 din  9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a Hotărârii Guvernului nr. Nr. 1492 din  9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste,  începand cu data de 15.12.2004, s-a înfiinţat în scopul managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă, INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „NERON LUPAŞCU” AL JUDETULUI BUZĂU, prin reorganizarea Inspectoratului de Protecţie Civilă Judeţen, respectiv al  Grupului de Pompieri Militari.

Compartimentul de specialitate - Serviciul de Protecţie Civilă funcţionează in cadrul Inspecţiei de Prevenire din organigrama Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judetului Buzău.

 

1968-2006

 

     
  Linkuri utile:  
 

Ghid avizare autorizare

 
 

Apel unic de urgenta 112

 
 

Ministerul Afacerilor Interne

 
 

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

 
 

Inspectoratul General al Politiei Romane

 
 

Jandarmeria Romana

 
 

Institutia Prefectului Judetului Buzau

 
 

Nu tremur la cutremur

 
 

Romania Sigura

 
   
   
   
   
   
   
 

Formare perfectionare paramedici

 
   
   

 

Sesizati faptele de coruptie ale personalului M.A.I.

0800.806.806
linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie

Spot video 1 (18.12 mb)
Spot video 2 (20.19 mb)